شرکت JC Valve

شرکت JC valve  کار خودرا در سال 1968 در زمینه شیرآلات صنعتی شروع کرده و هم اکنون شرکت JC valve  دا رای شیر آلات صنعتی  از نوع gate valve ,globe valve, check valve , butterfly valve  می باشد و همچنین تولید کننده شیرهای توپی و صافی ها می باشد .شیرآلات شرکت  JC valve  در زمینه نفت و گاز، پتروشیمی ،شیمیایی و صنعت انرژی قابل کاربرد می باشد.

jc valve